18:02 - 13/09/2023
Tuyển dụng Event Planner

Newday Media tìm kiếm 01 vị trí Event Planner tài năng và nhiệt huyết. Chúng tôi sẵn lòng mang đến những quyền lợi, chế độ hấp dẫn cùng môi trường làm việc bình đẳng và hạnh phúc dành riêng cho bạn. Chào mừng sự gia nhập của bạn!...

14:15 - 13/09/2023
Tuyển dụng Thiết kế 3D

Newday Media tìm kiếm 01 vị trí Thiết kế 3D tài năng và nhiệt huyết. Chúng tôi sẵn lòng mang đến những quyền lợi, chế độ hấp dẫn cùng môi trường làm việc bình đẳng và hạnh phúc dành riêng cho bạn. Chào mừng sự gia nhập của bạn!...

17:30 - 02/02/2023
Tuyển dụng Trợ Lý Giám đốc (Director Asistant)

Newday Media tìm kiếm 01 vị trí Trợ Lý Giám Đốc tài năng và nhiệt huyết. Chúng tôi sẵn lòng mang đến những quyền lợi, chế độ hấp dẫn cùng môi trường làm việc bình đẳng và hạnh phúc dành riêng cho bạn. Chào mừng sự gia nhập của bạn!...

10:28 - 31/08/2022
Tuyển dụng Event Executive

Newday Media tìm kiếm 01 vị trí Event Excutive tài năng và nhiệt huyết. Chúng tôi sẵn lòng mang đến những quyền lợi, chế độ hấp dẫn cùng môi trường làm việc bình đẳng và hạnh phúc dành riêng cho bạn. Chào mừng sự gia nhập của bạn!...

18:23 - 09/08/2022
TUYỂN DỤNG LỄ TÂN VĂN PHÒNG TỔNG HỢP

Newday Media tìm kiếm 01 vị trí Lễ tân văn phòng tổng hợp với những chế độ và quyền lợi hấp dẫn cùng một môi trường làm việc công bằng, hạnh phúc– nơi bạn có thể học hỏi, phát triển kĩ năng qua nhiều dự án Event tiềm năng. Chúng...

14:54 - 11/07/2022
Tuyển dụng Chuyên viên Tuyển dụng và Đào tạo

Newday Media tìm kiếm 01 Chuyên viên Tuyển dụng và Đào tạo tài năng và nhiệt huyết. Chúng tôi sẵn lòng mang đến những quyền lợi, chế độ hấp dẫn cùng môi trường làm việc bình đẳng và hạnh phúc dành riêng cho bạn. Chào mừng sự gia nhập của...

14:25 - 11/07/2022
Tuyển dụng Giám sát kỹ thuật Sự kiện

Newday Media tìm kiếm 01 Giám sát kỹ thuật Sự kiện tài năng và nhiệt huyết. Chúng tôi sẵn lòng mang đến những quyền lợi, chế độ hấp dẫn cùng môi trường làm việc bình đẳng và hạnh phúc dành riêng cho bạn. Chào mừng sự gia nhập của bạn!...

09:49 - 04/07/2022
Tuyển dụng Nhân sự tổng hợp

Newday Media tìm kiếm 01 Admin văn phòng nhiệt huyết và năng động. Chúng tôi sẵn lòng mang đến những quyền lợi, chế độ hấp dẫn cùng môi trường làm việc bình đẳng và hạnh phúc dành riêng cho bạn. Chào mừng sự gia nhập của bạn!...

09:41 - 04/07/2022
Tuyển dụng Thực tập sinh Marketing

Newday Media tìm kiếm Thực tập sinh Marketing tài năng, nhiệt huyết, sở hữu những ý tưởng độc đáo – mới lạ. Chúng tôi sẵn lòng mang đến những quyền lợi, chế độ hấp dẫn cùng môi trường làm việc bình đẳng và hạnh phúc dành riêng cho bạn. Chào...

09:50 - 28/04/2022
Tuyển dụng Hậu kì video

Newday Media tuyển dụng vị trí HẬU KÌ VIDEO với những chế độ và quyền lợi hấp dẫn cùng một môi trường làm việc công bằng, hạnh phúc– nơi bạn có thể học hỏi, phát triển kĩ năng qua nhiều dự án tiềm năng. Chúng tôi luôn chào đón sự...