09:53 - 10/04/2024
Tuyển dụng Acount Executive

Newday Media tìm kiếm 01 vị trí Account Executive tài năng và nhiệt huyết. Chúng tôi sẵn lòng mang đến những quyền lợi, chế độ hấp dẫn cùng môi trường làm việc bình đẳng và hạnh phúc dành riêng cho bạn. Chào mừng sự gia nhập của bạn!  MÔ TẢ...

15:37 - 01/03/2024
Tuyển dụng Chuyên viên Content Marketing

Newday Media đang tìm kiếm một Chuyên viên Content Marketing sáng tạo và có kỹ năng tổ chức tốt để gia nhập đội ngũ marketing của Newday. Bạn sẽ chịu trách nhiệm phát triển và thực thi chiến lược nội dung nhằm tăng cường sự nhận biết về thương hiệu,...

17:07 - 17/02/2024
Tuyển dụng Biên Kịch Video

Newday Media tìm kiếm 01 vị trí Biên Kịch Video tài năng và nhiệt huyết. Chúng tôi sẵn lòng mang đến những quyền lợi, chế độ hấp dẫn cùng môi trường làm việc bình đẳng và hạnh phúc dành riêng cho bạn. Chào mừng sự gia nhập của bạn! MÔ...

17:02 - 17/02/2024
Tuyển dụng Trợ Lý Tổng Đạo Diễn

Newday Media tìm kiếm 01 vị trí Trợ lý Tổng đạo diễn tài năng và nhiệt huyết. Chúng tôi sẵn lòng mang đến những quyền lợi, chế độ hấp dẫn cùng môi trường làm việc bình đẳng và hạnh phúc dành riêng cho bạn. Chào mừng sự gia nhập của...

16:49 - 17/02/2024
Tuyển dụng Event TeamLeader (Hậu Cần)

Newday Media tìm kiếm 01 vị trí Event TeamLeader (Hậu cần) tài năng và nhiệt huyết. Chúng tôi sẵn lòng mang đến những quyền lợi, chế độ hấp dẫn cùng môi trường làm việc bình đẳng và hạnh phúc dành riêng cho bạn. Chào mừng sự gia nhập của bạn!...

18:02 - 13/09/2023
Tuyển dụng Event Planner

Newday Media tìm kiếm 01 vị trí Event Planner tài năng và nhiệt huyết. Chúng tôi sẵn lòng mang đến những quyền lợi, chế độ hấp dẫn cùng môi trường làm việc bình đẳng và hạnh phúc dành riêng cho bạn. Chào mừng sự gia nhập của bạn!...

14:15 - 13/09/2023
Tuyển dụng Thiết kế 3D

Newday Media tìm kiếm 01 vị trí Thiết kế 3D tài năng và nhiệt huyết. Chúng tôi sẵn lòng mang đến những quyền lợi, chế độ hấp dẫn cùng môi trường làm việc bình đẳng và hạnh phúc dành riêng cho bạn. Chào mừng sự gia nhập của bạn!...

17:30 - 02/02/2023
Tuyển dụng Trợ Lý Giám đốc (Director Asistant)

Newday Media tìm kiếm 01 vị trí Trợ Lý Giám Đốc tài năng và nhiệt huyết. Chúng tôi sẵn lòng mang đến những quyền lợi, chế độ hấp dẫn cùng môi trường làm việc bình đẳng và hạnh phúc dành riêng cho bạn. Chào mừng sự gia nhập của bạn!...

10:28 - 31/08/2022
Tuyển dụng Event Executive

Newday Media tìm kiếm 01 vị trí Event Excutive tài năng và nhiệt huyết. Chúng tôi sẵn lòng mang đến những quyền lợi, chế độ hấp dẫn cùng môi trường làm việc bình đẳng và hạnh phúc dành riêng cho bạn. Chào mừng sự gia nhập của bạn!...

18:23 - 09/08/2022
TUYỂN DỤNG LỄ TÂN VĂN PHÒNG TỔNG HỢP

Newday Media tìm kiếm 01 vị trí Lễ tân văn phòng tổng hợp với những chế độ và quyền lợi hấp dẫn cùng một môi trường làm việc công bằng, hạnh phúc– nơi bạn có thể học hỏi, phát triển kĩ năng qua nhiều dự án Event tiềm năng. Chúng...