09:48 - 28/04/2022
Tuyển dụng Biên tập sáng tạo kịch bản video

Newday Media tuyển dụng vị trí BIÊN TẬP SÁNG TẠO KỊCH BẢN VIDEO với những chế độ và quyền lợi hấp dẫn cùng một môi trường làm việc công bằng, hạnh phúc– nơi bạn có thể học hỏi, phát triển kĩ năng qua nhiều dự án tiềm năng. Chúng tôi...

14:28 - 18/04/2022
Tuyển dụng Thư ký Tổng Giám đốc

Newday Media tuyển dụng vị trí Thư ký Tổng giám đốc với những chế độ và quyền lợi hấp dẫn cùng một môi trường làm việc công bằng, hạnh phúc– nơi bạn có thể học hỏi, phát triển kĩ năng qua nhiều dự án Event - Marketing tiềm năng....

14:24 - 18/04/2022
Tuyển dụng Content Marketing

Newday Media tuyển dụng vị trí Content Marketing với những chế độ và quyền lợi hấp dẫn cùng một môi trường làm việc công bằng, hạnh phúc– nơi bạn có thể học hỏi, phát triển kĩ năng qua nhiều dự án Marketing tiềm năng. Chúng tôi luôn chào đón...

10:59 - 07/04/2022
TUYỂN DỤNG JUNIOR EVENT PLANNER

Newday Media đang tuyển dụng 01 vị trí Junior Event Planner với những chế độ và quyền lợi hấp dẫn cùng một môi trường làm việc công bằng, hạnh phúc– nơi bạn có thể học hỏi, phát triển kĩ năng qua nhiều dự án Event tiềm năng. Chúng tôi luôn...

14:38 - 22/03/2022
Tuyển dụng Content Marketing Team Leader

Newday Media tuyển dụng vị trí Content Marketing Team Leader với những chế độ và quyền lợi hấp dẫn cùng một môi trường làm việc công bằng, hạnh phúc– nơi bạn có thể học hỏi, phát triển kĩ năng qua nhiều dự án Marketing tiềm năng. Chúng tôi luôn chào...

14:34 - 22/03/2022
Tuyển dụng Senior Account Executive

Newday Media tuyển dụng vị trí Senior Account Executive với những chế độ và quyền lợi hấp dẫn cùng một môi trường làm việc công bằng, hạnh phúc– nơi bạn có thể học hỏi, phát triển kĩ năng qua nhiều dự án Marketing tiềm năng. Chúng tôi luôn chào đón...

10:50 - 18/03/2022
Tuyển dụng Digital Marketing Team Leader

Newday Media tuyển dụng vị trí Digital Marketing Team Leader với những chế độ và quyền lợi hấp dẫn cùng một môi trường làm việc công bằng, hạnh phúc– nơi bạn có thể học hỏi, phát triển kĩ năng qua nhiều dự án Marketing tiềm năng. Chúng tôi luôn chào...

16:37 - 28/02/2022
NEWDAY MEDIA TUYỂN DỤNG TRỢ LÝ KINH DOANH

Newday Media tuyển dụng vị trí Trợ lý Kinh doanh với những chế độ và quyền lợi hấp dẫn cùng một môi trường làm việc công bằng, hạnh phúc– nơi bạn có thể học hỏi, phát triển kĩ năng qua nhiều dự án Event và Marketing tiềm năng. Chúng tôi...

11:05 - 14/02/2022
NEWDAY MEDIA TUYỂN DỤNG GRAPHIC DESIGNER

Hướng tới xây dựng một đội ngũ thiết kế chuyên nghiệp và sáng tạo, Newday Media tìm kiếm 01 Graphic Designer tài năng, nhiệt huyết, sở hữu những ý tưởng độc đáo – mới lạ. Chúng tôi sẵn lòng mang đến những quyền lợi, chế độ hấp dẫn cùng môi...

16:23 - 11/02/2022
TUYỂN DỤNG SENIOR EVENT PLANNER

Newday Media tìm kiếm 02 vị trí Senior Event Planners với những chế độ và quyền lợi hấp dẫn cùng một môi trường làm việc công bằng, hạnh phúc– nơi bạn có thể học hỏi, phát triển kĩ năng qua nhiều dự án Event tiềm năng. Chúng tôi luôn chào...