Hồ sơ đăng ký dự tuyển

Cảm ơn bạn đã quan tâm đến việc gia nhập đội ngũ của Newday Media JSC Nếu bạn đạt được đầy đủ yêu cầu theo thông tin tuyển dụng, vui lòng đăng ký tuyển bằng cách điền vào hồ sơ dưới đây hoặc gửi CV về địa chỉ hr@newdaymedia.com.vn
Bạn hãy cung cấp ít nhất tên một người để chúng tôi có thể hỏi về kinh nghiệm và trình độ của bạn
Vui lòng chỉ rõ lý do vì sao bạn muốn làm việc tại Newday và bạn sẽ đóng góp gì cho Newday.